Η εταιρεία μας Land of Technology δραστηριοποιείται στον χώρο της πληροφορικής και της τεχνολογίας με αντικείμενο το σχεδιασμό, την προμήθεια, την υλοποίηση και την υποστήριξη Ολοκληρωμένων Συστημάτων & Λύσεων Τεχνολογίας. Σκοπός της Landotech είναι η άμεση, αξιόπιστη και άριστη εξυπηρέτηση των πελατών μας

Τα στελέχη μας με πολύχρονη εμπειρία στην πληροφορική προσφέρουν τις λύσεις που χρειάζονται τόσο για την μηχανογράφηση όσο και για το νευραλγικό τμήμα του λογιστηρίου της επιχείρησή σας.

Οι πολλαπλές επιλογές λόγω της συνεχούς και αλματώδους ανάπτυξης και εξέλιξης της τεχνολογίας μας καθιστούν τον πιο στενό και αξιόπιστο συνεργάτη της επιχείρησή σας.

Οι δραστηριότητες της εταιρίας περιλαμβάνουν την παροχή υπηρεσιών πληροφορικής, το σχεδιασμό, την προμήθεια και την υποστήριξη ολοκληρωμένων συστημάτων και λύσεων τεχνολογίας, τη συναρμολόγηση, την αντιπροσώπευση, τη διανομή και την υποστήριξη μεγάλης γκάμας ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών, δικτυακών προϊόντων, καθώς και τηλεπικοινωνιακών λύσεων

Με την τεχνική μας κατάρτιση και την συνεχή ενημέρωσή μας υλοποιούμε έργα όπως :

• Εγκαταστάσεις Η/Υ, περιφερειακών και servers
• Εγκαταστάσεις δικτύων ενσύρματων και ασύρματων ( WiFi )
• Αναβαθμίσεις παντός τύπου ηλεκτρονικού υπολογιστή
• Εγκαταστάσεις VPN για την σύνδεση δύο ή περισσοτέρων απομακρυσμένων περιοχών δικτύων της επιχείρησή σας (κεντρικό και υποκαταστήματα) για την ανταλλαγή αρχείων και περιφερειακών
• Εγκαταστάσεις internet και προγραμμάτων antivirus
• Εγκαταστάσεις δομημένης καλωδίωσης
• Εκπαίδευση των χρηστών για την σωστή λειτουργία του υπολογιστή και των προγραμμάτων αυτών.