Λύσεις

Η L@NDOTECH παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις σύμφωνα με τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες της κάθε επιχείρησης. Με την εμπειρία μας και την συνεχή εκπαίδευση στον τομέα της πληροφορικής ανταποκρινόμαστε άριστα σε ολόκληρο το φάσμα των μηχανογραφικών εγκαταστάσεων της εκάστοτε επιχείρησης.

Με την τεχνική μας κατάρτιση και την συνεχή ενημέρωσή μας υλοποιούμε έργα όπως :

• Εγκαταστάσεις Η/Υ, περιφερειακών και servers
• Δημιουργία ιστοσελίδων
• Επισκευή εκτυπωτών και φορητών υπολογιστών
• Εγκαταστάσεις δικτύων ενσύρματων και ασύρματων ( Wi-Fi )
• Αναβαθμίσεις παντός τύπου ηλεκτρονικού υπολογιστή
• Εγκαταστάσεις VPN για την σύνδεση δύο ή περισσοτέρων απομακρυσμένων περιοχών δικτύων της επιχείρησή σας ( κεντρικό και υποκαταστήματα ) για την ανταλλαγή αρχείων και περιφερειακών
• Εγκαταστάσεις δομημένης καλωδίωσης
• Εκπαίδευση των χρηστών για την σωστή λειτουργία του υπολογιστή και των προγραμμάτων αυτών.
• Εγκατάσταση και παραμετροποίηση εμπορικών και λογιστικών εφαρμογών της SingularLogic και της
  Soft1
• Εκπαίδευση χρηστών στις λογιστικές και εμπορικές εφαρμογές της SingularLogic και της Soft1
• Εγκαταστάσεις φορολογικών μηχανισμών
• Αποκατάσταση προβλημάτων Η/Υ
• Δομημένη καλωδίωση
• Ταμειακές μηχανές

Αναβάθμιση φορολογικών

Φορολογικός μηχανισμός SBOX AFPΦορολογικός μηχανισμός SBOX II συμβατός με την ΠΟΛ1221 για την σύνδεση με την ΓΓΠΣ. Δεν απαιτείται η αναβάθμιση της εμπορικής εφαρμογής ή του ERP.

Επικοινωνία