Ταμειακές μηχανές

Φορολογική ταμειακή μηχανή CTR-410

Ταμειακή μηχανή CTR410 Επεξεργαστής : ARM7 100mips multitasking, Αναζήτηση είδους < 1 δευτερόλεπτο
Δυνατότητες : 20.000 είδη με 30 χαρακτήρες περιγραφή. Ηλεκτρονικό ημερολόγιο με SD 2GB Kingston, Λογισμικό τελευταίας γενιάς με menus, scroll void, Easy Barcode και 30 ταυτόχρονους χειριστές.
Οθόνες : Γραφική οθόνη χειριστή 128x64 7 γραμμών.
Γραφική οθόνη πελάτη 2x16 χαρακτήρες.
Εκτυπωτής : CITIZEN MLT-389 Heavy duty.
Εύκολης φόρτωσης χαρτί 57μμ Φ 75μμ
Πληκτρολόγιο : 38 πλήκτρα τύπου Cherry 12x4 τμήματα
Online διασύνδεση με την Γ.Γ.Π.Σ.

Φορολογική ταμειακή μηχανή CTR-210

Ταμειακή μηχανή CTR210 Επεξεργαστής : ARM7 100mips multitasking, Αναζήτηση είδους < 1 δευτερόλεπτο
Δυνατότητες : 20.000 είδη με 30 χαρακτήρες περιγραφή. Ηλεκτρονικό ημερολόγιο με SD 2GB Kingston, Λογισμικό τελευταίας γενιάς με menus, scroll void, Easy Barcode και 30 ταυτόχρονους χειριστές.
Οθόνες : Γραφική οθόνη χειριστή 128x32 4 γραμμών.
Γραφική οθόνη πελάτη 2x16 χαρακτήρες.
Εκτυπωτής : CITIZEN MLT-4280 Heavy duty.
Εύκολης φόρτωσης χαρτί 57μμ Φ 75μμ
Πληκτρολόγιο  : 33 πλήκτρα τύπου Cherry 8x4 τμήματα
Online διασύνδεση με την Γ.Γ.Π.Σ.

Φορολογική ταμειακή μηχανή ST-51

Ταμειακή μηχανή ST51 Επεξεργαστής : 16bit Hitachi
Δυνατότητες : 5.000 είδη με 22 χαρακτήρες περιγραφή. 
Οθόνες : LCD οθόνη χειριστή 2x16
LCD οθόνη πελάτη 2x16
Εκτυπωτής : CITIZEN MLT-288 Heavy duty.
Χαρτί 28μμ Φ 40μμ / Χαρτί 28μμ Φ 40μμ
Πληκτρολόγιο  : 33 πλήκτρα 7x2 τμήματα

Φορητή φορολογική ταμειακή μηχανή POCKET+

pocket Επεξεργαστής : 16bit Hitachi
Δυνατότητες : 5.000 είδη με 22 χαρακτήρες περιγραφή.
Οθόνες : LCD οθόνη χειριστή 2x16
LCD οθόνη πελάτη 2x16
Εκτυπωτής : CITIZEN MLT-288 Heavy duty.
Χαρτί 28μμ Φ 40μμ / Χαρτί 28μμ Φ 40μμ
Πληκτρολόγιο  : 33 πλήκτρα 7x2 τμήματα

Αναβάθμιση φορολογικών

Φορολογικός μηχανισμός SBOX AFPΦορολογικός μηχανισμός SBOX II συμβατός με την ΠΟΛ1221 για την σύνδεση με την ΓΓΠΣ. Δεν απαιτείται η αναβάθμιση της εμπορικής εφαρμογής ή του ERP.

Επικοινωνία