Φορολογικοί μηχανισμοί SBOX και CASIO

Με τον νόμο 3052/2002 (άρθρο 10) καταργείται η θεώρηση των στοιχείων που εκδίδονται με μηχανογραφικό τρόπο και προβλέπεται ειδικός τρόπος σήμανσης και διαφύλαξής τους, μέσω ειδικού φορολογικού μηχανισμού σήμανσης.

 

DATECS SBOX AFP

Φορολογικός μηχανισμός Datecs SBOX IIΦορολογικός Μηχανισμός τύπου Α με λογισμικό SBOX AFP. Χαρτοταινία 57mm, σύνδεση με υπολογιστή μέσω SERIAL(RS232), USB και ETHERNET και μία θύρα ανάγνωσης δεδομένων. Μνήμη για 1800 Ζ και 9999 σημάνσεις ανά Z. Συμβατότητα με όλες τις εμπορικές εφαρμογές. Εκτύπωση παραστατικού σε εκτυπωτές laser. Εύκολη παραμετροποίηση για να είναι συμβατός με την ΠΟΛ 1221 (αποστολή αρχείων δεδομένων φορολογικών στοιχείων στην Γ.Γ.Π.Σ.)

CASIO FP600

Φορολογικός μηχανισμός Casio FP600Φορολογικός Μηχανισμός τύπου Α με λογισμικό Signature Processor. Θερμικός εκτυπωτής με ταχύτητα 15 lines.sec, χαρτοταινία 57mm, 1 θύρα επικοινωνίας με Η/Υ σήμανσης στοιχείων και μία θύρα ανάγνωσης δεδομένων. Μνήμη για 1800 Ζ και 2100 σημάνσεις ανά ημέρα. Συμβατότητα με όλες τις εμπορικές εφαρμογές. Εκτύπωση παραστατικού σε εκτυπωτές laser. Υποστήριξη AS 400.

 

Σύμφωνα με την Οδηγία 2010/45/ΕΕ της Ευρωπαϊκής ένωσης ο εκδότης του τιμολογίου είναι υπεύθυνος για την ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΤΗΤΑ της προέλευσης, την ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ του περιεχομένου και την ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΟΤΗΤΑ του τιμολογίου είτε είναι σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. Αυτή η οδηγία έχει ενσωματωθεί και στον ΚΦΑΣ ( Άρθρο 15:Αυθεντικότητα του τιμολογίου ). Ο μόνος τρόπος που μπορεί να το επιτύχει αυτό ο εκδότης του τιμολογίου είναι με τους αναβαθμισμένους φορολογικούς μηχανισμούς σύμφωνα με την ΠΟΛ1221 που θα τεθεί σε ισχύ από την 1/1/2014.

Αναβάθμιση φορολογικών

Φορολογικός μηχανισμός SBOX AFPΦορολογικός μηχανισμός SBOX II συμβατός με την ΠΟΛ1221 για την σύνδεση με την ΓΓΠΣ. Δεν απαιτείται η αναβάθμιση της εμπορικής εφαρμογής ή του ERP.

Επικοινωνία